Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Addysg


Mae’r Senedd-dŷ wedi ei gofrestru ar Raddfa 1 oherwydd ei bwysigrwydd hanesyddol. Yma gallwch ddysgu am hanes a phwysigrwydd hir dymor Owain Glyndŵr. Gweler dudalen yr arddangosfa i ddarganfod sut.

Mae’r cynnwys yr arddangosfa yn ateb gofynion sawl cyfnod ac elfen o’r Cwricwlwm Hanes Cenedlaethol a’r Cwricwlwm Cymreig. Mae cyfle i ddisgyblion Blwyddyn 7 ystyried sut mae hanes Owain Glyndŵr wedi ei ddehongli yn y Senedd-dy, megis byrddau arddangos, murlun, llinell amser rhyngweithiol ymhlith eraill. Gall hefyd fod yn berthnasol i elfennau o Addysg Bersonol a Chymdeithasol fel Dinasyddiaeth Weithredol ac yn y Fagloriaeth Gymreig i’r uned Cymru, Ewrop a’r Byd.

Mae croeso hefyd i’r disgyblion breslunio a chymryd y llun gorffenedig adref. Nodir y pris ar bob llun.

Croesawir ymweliadau gan grwpiau ysgol a choleg. Cysylltwch â'r Ganolfan i drafod y trefniadau.

Pris mynediad: Parti dros ugain mewn nifer - £30.

logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru