Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Cymru Owain Glyndŵr

Hanmer


Yn Eglwys Sant Chad, Hanmer y priodwyd Owain Glyndŵr (yn 1383 o bosibl) â Marged merch Syr Dafydd Hanmer o Faelor. Llosgwyd yr eglwys yn ddifrifol yn 1463.

Cyfuniad yw’r eglwys bresennol o adeiladwaith sy’n dyddio o ddechrau’r ddeunawfed ganrif ag ychydig ddeunydd o Oes Fictoria a chyfnod cynharach. Mae’n bosibl mai croes ganoloesol yn y fynwent i’r de-ddwyrain o’r eglwys ei hun yw’r unig grair sy’n dyddio o gyfnod Glyndŵr.

Y mae'r eglwys ar agor pob dydd. Y tu mewn i’r eglwys ceir deunydd sy’n ymwneud â phriodas Owain Glyndŵr ar ffurf cyfres o baneli deniadol sydd wedi’u lleoli mewn gwahanol fannau o gwmpas yr adeilad; taflenni unlliw uniaith ac esboniad cryno mewn ffrâm sy’n pwyso yn erbyn cadair ger arfbais Glyndŵr. Hefyd, ger y brif fynedfa, mae yna fwrdd i groesawu ymwelwyr. Rhwng 1940 a 1948 bu’r Parchedig RS Thomas yn gurad yn Hanmer. Mae ei farddoniaeth yn adleisio ac yn dathlu gwrthryfel Glyndŵr.


Eglwys St Chad, Hanmer
Image © Copyright John Harding and licensed for reuse under this Creative Commons Licence


Mae’n hawdd cyrraedd y pentref atyniadol hwn sy’n gorwedd ychydig oddi ar yr A539 i Whitchurch, ac mae tŵr yr eglwys yn nodwedd amlwg sydd i’w weld o’r ffordd osgoi. Mae Hanmer ar y ffin â Lloegr ac yn rhwydd ei chyrraedd yn y car o drefi cyfagos Wrecsam a Chroesoswallt. Gellir cyrraedd hefyd ar drên gan fod sawl gorsaf reilffordd yn y cyffiniau. Saif yr eglwys yng nghanol y pentref, ac mae’n hawdd cael hyd iddi ac nid oes problem o ran parcio gerllaw.

logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru