Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Llinell amser

Atyniad newydd ar gyfer 2010 yw Llinell Amser rhyngweithiol am fywyd a phwysigrwydd Owain Glyndŵr. Crewyd y Llinell amser gyda chymorth grant gan CADW ac Arian i Bawb. Mae'r Llinell Amser yn adrodd hanes Glyndŵr gan ddefnyddio'r sgriniau cyfrifiadurol diweddaraf ac mae'n ateb llawer o gwestiynau am ei fywyd ef a'i gynghorwyr. Mae'n addas ar gyfer plant ac oedolion, gan bod modd dewis i ba fanylder mae'r ymwelydd eisiau defnyddio'r wybodaeth. O bryd i'w gilydd, mae'n holi barn yr ymwelydd am ddigwyddiadau yn yr hanes. Mae hefyd cwisiau am fywyd Glyndŵr a llefydd sydd yn ganolog i'r hanes.

Sgr�n agoriadol y llinell amser rhyngweithiol
Y Llinell amser rhyngweithiol
Cliciwch am ddelwedd fwy


Enghraifft o sgr�n o\'r llinell amser (cymraeg)
Enghraifft o sgr�n o\'r llinell amser (cymraeg)
Cliciwch am ddelwedd fwy

logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru