Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Amserau agor a phrisiau


Mae Canolfan Owain Glyndŵr Centre ar agor i'r cyhoedd :

10yb tan 4yp o wyliau'r Pasg hyd Medi 30ain
Trwy drefniant* o Hydref 1af hyd y Pasg

*Galwch 01654 703 336 ymlaen llaw neu galwch yn Siop Alys (drws nesaf) i drefnu. Mae Siop Alys ar agor 10-4 Llun i Sadwrn


Mynediad am Ddim gydag unrhyw gyfraniadau tuag at Elusen Canolfan Owain Glyndŵr (er mwyn cynnal a chadw'r adeilad) yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr.
logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru