Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Amserau agor a phrisiau


Mae Canolfan Owain Glyndŵr Centre ar agor i'r cyhoedd :

Gwyliau ysgol: 11yb - 3yp, neu trwy drefniant blaenorol ar e-bost

Cysylltwch os gwelwch yn dda cyn gwneud y daith i Fachynlleth.


Mynediad am Ddim (heblaw fod angen gwneud trefniadau arbennig ar gyfer grwpiau o flaen llaw).

Gwerhfawrogwn unrhyw gyfraniad tuag at Elusen Canolfan Owain Glyndŵr er mwyn cynnal a chadw'r adeilad.
logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru