Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Canolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth

Saif Canolfan Owain Glyndŵr ar safle’r senedd enwog a gynhaliwyd yn 1404 lle y cafodd Owain ei goroni’n Dywysog Cymru. Rhoddwyd yr adeilad rhestredig gradd 1 hwn i dref Machynlleth gan yr Arglwydd Davies o Landinam ym mis Chwefror 1912.

Mae’r Ganolfan yn cynnwys arddangosfa newydd ryngweithiol a llawn gwybodaeth ar fywyd, amseroedd a gweledigaeth Owain Glyndŵr – yr arweinydd gwrthryfelgar a’r arwr cenedlaethol a gyhoeddodd ei hun yn Dywysog Cymru ar ddechrau’r bymthegfed ganrif.Mae’r Arddangosfa sydd wedi’i hyrwyddo a’i hariannu gan Cadw a Llywodraeth Cymru’n ar agor i'r cyhoedd ac yn cynnwys y nodweddion canlynol:

Fideo comisiwn sy’n ail-greu senedd Glyndŵr 1404

Paneli arddangos dwyieithog llawn gwybodaeth sy’n darlunio bywyd ac amseroedd Glyndŵr

Systemau cyfrifiadurol rhyngweithiol sy'n adrodd hanes Glyndŵr a’r gwrthryfel

Murlun gan Murray Urquhart sy'n dangos golygfeydd o fywyd Glyndŵr a Brwydr Hyddgen yn 1401

Llythyr enwog Pennal - ffacsimili o lythyr 1406, sydd wedi’i gyfeirio at Frenin Ffrainc ac wedi’i lofnodi gan Owain, ‘Tywysog Cymru’

Atgynyrchiadau o wisgoedd y cyfnod – a chyfle i chi eu gwisgo amdanoch! – ynghyd â baneri o’r bymthegfed ganrif

Atgynhyrchiad o gleddyf mawr canoloesol, arf nodweddiadol o ryfeloedd y bymthegfed ganrif

Cyfle i chi roi cynnig ar rwbio pres!!

Ar wahân i’r Arddangosfa, mae’r adeilad hefyd yn darparu ystafelloedd mawr, cyfforddus sydd â digonedd o offer a chyfleusterau ar gyfer cyfarfodydd a gweithgareddau cymunedol. Cliciwch yma am fanylion a sut i’w llogi.

Cerfddelw Owain Glyndŵr yn Neuadd y Dinas, Caerdydd

Owain Glyndŵr

Trwy ras Duw,
Tywysog Cymru
logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru