Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 
Owain Glyndŵr - o\'r fideo

Yr Arddangosfa


Mae’r gwaith adnewyddu diweddar ar Ganolfan Owain Glyndŵr yn cynnwys arddangosfa newydd, gyffrous a rhyngweithiol ynglŷn â bywyd ac amseroedd Glyndŵr a’i rôl fel arweinydd y gwrthryfel yn erbyn rheolaeth Lloegr yng Nghymru yn y bymthegfed ganrif.

Mae’r Arddangosfa sydd wedi’i hyrwyddo a’i hariannu gan Cadw a Llywodraeth Cymru’n cynnwys y nodweddion canlynol:

Fideo sydd wedi’i gomisiynu’n arbennig o drafodion y senedd a gynhaliwyd ar y safle hwn gan Glyndŵr yn 1404.

Gwahoddwyd dynion pwerus o Gymru a gŵyr pwysig nodedig o Ffrainc, Yr Alban a Sbaen i dystio i Owain yn cael ei goroni’n Dywysog Cymru.

Rhan o\'r arddangosfa newydd

Rhan o\'r arddangosfa newydd

Paneli arddangos disgrifiadol dwyieithog yn darlunio bywyd ar ddiwedd y cyfnod canoloesol diweddar a’r cefndir i wrthryfel Owain Glyndŵr. Maent yn dangos cysylltiadau Owain â thywysogion blaenorol Cymru a oedd yn ategu’i gais i hawlio’r teitl Tywysog Cymru ynghyd â’i frwydrau dros annibyniaeth ar ôl 1400. Dangosir yn glir ei ymdrechion i’r diben hwn i ymgynghreirio â’r Alban a Ffrainc.

Systemau cyfrifiadurol rhyngweithiol yn cynnig llinell amser sy’n olrhain hanes Glyndŵr – o’i fywyd cynnar a’i yrfa’n filwr ac yn gyfreithiwr, achosion yr anghydfod yng Nghymru, troi at wrthryfela a’r rhyfel a ddilynodd yn erbyn rheolaeth y Saeson.

Murlun gan yr artist o’r Alban, Murray Urquhart (1880-1972) sy’n portreadu, yn arbennig, fuddugoliaeth hollbwysig Glyndŵr dros luoedd y brenin ym mrwydr Hyddgen yn 1401. Mae’r murlun yn unigryw, gan mai dyma yw’r unig furlun o’i faint i addurno adeilad cyhoeddus cyn 1914.

Atgynhyrchiad o Lythyr Pennal, a anfonwyd gan Glyndŵr at Frenin Siarl VI o Ffrainc yn 1406. Yn y llythyr mae’n cyfeirio ato’i hun fel Tywysog Cymru.

Atgynyrchiadau cywir o wisgoedd ac arteffactau canoloesol, gan gynnwys cleddyf mawr a baneri lliwgar o’r math y buasai dynion Glyndŵr wedi’u cario ar faes y gad.

Rhwbio pres - cyfle i roi cynnig ar hen grefft hon!

Lleoliad | Prisiau ac oriau agorlogo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru