Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Sut i gyfrannu


Er bod y Ganolfan wedi derbyn nifer o grantiau at gostau adnewyddu a rhedeg y Ganolfan, ac er bod peth arian yn dod o ymwelwyr a rhentu stafelloedd yn y Ganolfan, mae angen mawr o hyd am gyllid ychwanegol er mwyn i'r Ganolfan parhau ac ymestyn ei gwaith. Mae modd arall i bobl gyfrannu hefyd drwy gyfrannu eu hamser fel gwirfoddolwyr.

Os oes diddordeb gennych mewn gwirfoddoli, cysylltwch â'r Ganolfan gan ddefnyddio'r cyfeiriad i'r chwith. Cewch anfon cyfraniadau ariannol i'r Trysorydd ar yr un cyfeiriad.

Mae Canolfan Owain Glyndŵr yn Elusen Gofrestredig, rhif 1076059.

Mae'r Ganolfan yn perthyn i ac yn cael ei rheoli gan gwmni cyfyngedig, Canolfan Owain Glyndŵr Cyf., rhif cofrestru 03660300.

Gwnewch rodd ar-lein

Gallwch wneud rhodd ar-lein yn gwbl ddiogel drwy ein cyfrif Paypal, gan ddefnyddio unrhyw gerdyn debyd neu gredyd.

Os ydych chi am i ni ail-hawlio 'Gift Aid' ar eich rhodd - a all ychwanegu 25% at werth eich rhodd - (trethdalwyr DU yn unig - gweler isod am fwy o fanylion am bwy sy'n gymwys) cliciwch ar y botwm 'Rhoddi gyda Gift-Aid' isod. Os nad ydych chi am ychwanegu 'Gift Aid' cliciwch ar y botwm 'Rhoddi' plaen.

Bydd modd i chi ddweud maint eich rhodd ar y sgrîn ddiogel Paypal.Beth yw Gift Aid?

'Gift Aid' yw cynllun ar gyfer rhoddion o arian gan unigolion sy'n talu treth yn y DU. Mae elusennau yn gallu hawlio'r dreth gyfradd sylfaenol rydych wedi talu arni o HM Revenue & Customs (HMRC).

Mae cyfradd sylfaenol treth incwm yw 20%, felly os ydych chi'n rhoi £10 gan ddefnyddio Gift Aid mae'n werth £12.50 i'r elusen.

Mae manylion llawn yr amodau am Gift Aid ar wefan Cyllid a Thollau EM
logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru