Canolfan Owain Glyndwr CentreENGLISH  
 

Bwcio'r Ganolfan


Mae nifer o ystafelloedd o wahanol faint y gellir eu llogi yn y Ganolfan - ar gyfer cyfarfodydd, gan gymdeithasau lleol a thu hwnt. Am ragor o fanylion, neu i logi, ebostiwch ni ar enquiries@canolfanglyndwr.org gyda'ch anghenion.

Mae’r ystafelloedd canlynol ar gael:

Powys Room


Ystafell Powys


Ystafell Cyfeiliog


Ystafell Cyfeiliog


Ystafell Dinam


Ystafell DinamFfeiriau Masnachol

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion.

Lawnt

Mae'r ardd hyfryd, amgaeedig hefyd ar gael i'w llogi.

Amodau llogi


1. Rhaid talu am y defnydd o’r ystafell wrth ei llogi
2. Rhaid rhoi saith niwrnod o rybudd canslo, neu bydd rhaid talu’r pris llawn
3. Gofynnir i’r rhai sydd yn defnyddio’r ystafelloedd ddiffodd y golau wrth adael
4. Peidiwch â throi’r rhyddiaduron i ffwrdd: os oes raid, mae modd addasu’r thermostat
5. Rhaid talu am unrhyw beth a dorrir, megis llestri
6. Gofynnir i bob cymdeithas sydd yn defnyddio’r gegin olchi’r llestri ar ôl eu defnyddio
logo CADW a LlCC
Noddwyr y Ganolfan gan CADW a Llywodraeth Cynulliad Cymru